O nas

Kim jesteśmy?
Misja Polska w Memphis, TN jest misją diecezji Memphis. Misja powstała w 1989 roku przez polskich imigrantów, którzy osiedlili się w okolicach Memphis i chcieli zapewnić polską masę językową, wyznania oraz inne formy religijne i kulturalne. Ich pragnieniem było pomóc polskiemu urodzonemu i potomstwu w utrzymaniu polskiego dziedzictwa w ich życiu zakonnym w okolicy Memphis.
 
Co robimy?
Celem Polskiej Misji Katolickiej jest zorganizowanie polskiej działalności językowej wokół kościoła katolickiego. Ich wierzenia katolickie są bardzo ważne dla Polaków i tak wiele ich życia kręci się wokół kościoła, festiwali kościelnych i świąt. Pomagamy w koordynacji z polskimi duchowieństwem w zakresie zapewnienia polskich usług językowych i innych działań w celu utrzymania kościoła w ich sercach i życiu przez cały rok. Obecnie trzymamy polską masę językową jedną sobotę każdego miesiąca. Specjalne msze święte są organizowane na specjalne święta o znaczeniu dla narodu polskiego. Polscy kapłani w rejonie Memphis są pod ręką, aby pomóc duchowym przewodnictwem i pociechą na wszystkich etapach życia chrześcijańskiego. Jesteśmy tutaj, aby służyć duchowym potrzebom społeczności.